LLA uzsāk dalību FOODNET projektā

Latvijas Loģistikas Asociācija ir uzsākusi dalību projektā FOODNET (Food in Eco Network - Internationalization and Global Competitiveness of European SMES in Food and Eco Logistics Sector), ko līdzfinansē Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta aģentūra, granta līgums nr.783395. Projekta darbības laiks ir no 16.12.2017. līdz 15.12.2019. Projekts orientēts uz piecu valstu kopīgu risinājumu veidošanu, [...]