Latvijas Loģistikas Asociācija ir uzsākusi dalību projektā FOODNET (Food in Eco Network – Internationalization and Global Competitiveness of European SMES in Food and Eco Logistics Sector), ko līdzfinansē Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta aģentūra, granta līgums nr.783395. Projekta darbības laiks ir no 16.12.2017. līdz 15.12.2019.
Projekts orientēts uz piecu valstu kopīgu risinājumu veidošanu, lai ārpus Eiropas Savienības piedāvātu pārtikas produktus un optimizētu loģistikas procesus, veicinot “zaļo” risinājumu piemērošanu pārtikas un eko-loģistikas jomā, kā arī attīstītu starpnozaru sadarbību.
Projektā iesaistītas Polija, Beļģija, Spānija, Rumānija un Latvija.

2018.gada 24.janvārī Lodzā, Polijā notika pirmā darba sanāksme, kur tika pārstāvēta arī Latvijas Loģistikas Asociācija. Apspriedē tika izskatīti galvenie projekta administratīvie, finansiālie, saturiskie jautājumi, laika grafiks un katra dalībnieka iesaiste.

2018.gada 1.martā Ādažos paredzēta Latvijas Loģistikas Asociācijas un Vidzemes Pārtikas klastera tikšanās ar mērķi sadarboties projekta ietvaros.

Latvijas Loģistikas Asociācijas biedri tiek aicināti iesaistīties.
Projekta koordinators Andris Spūlis.