COMBINE
 
COMBINE projekta mērķis, ko finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma,  ir palielināt kombinētā transporta īpatsvaru Baltijas jūras reģionā, lai padarītu transportu efektīvāku un videi draudzīgāku.   COMBINE projekts piedāvā visaptverošu pieeju, lai stiprinātu visus transporta ķēdes posmus: galveno posmu, termināļu operācijas un pēdējo jūdzi. Projekts veicinās ciešāku sadarbību politikas līmenī, stingru atbalstu kombinētajam transportam Baltijas jūras reģionā un stiprinās kombinētā transporta lomu transporta sistēmā. COMBINE projekts ir ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas transporta politikas jomā flagmanis.
 
COMBINE projekta vadošais partneris ir  Port of Hamburg Marketing (HHM), un tas tiek īstenots kopā ar 14 partneriem no Beļģijas, Dānijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas,  Polijas un Zviedrijas. Projekts sākās 2019.gada janvārī  un turpinās līdz 2021.gada jūnijam. 
 
Sīkāka informācija par COMBINE projektu atrodama http://www.combine-project.com/

Latvijas Loģistikas Asociācija

Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā

18-00-A01612-000022

Latvijas Loģistikas Asociācija ir uzsākusi projekta nr. 18-00-A01612-000022 realizāciju Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam Latvijas Loģistikas pasaulē!

Latvijas Loģistikas Asociācija (LLA) apvieno vadošos loģistikas, muitošanas, starptautiskās tirdzniecības uzņēmumus un individuālos speciālistus, kā arī minēto jomu izglītības un pētniecības iestādes.

LLA aktīvi veido uzņēmējdarbības vidi šajās nozarēs, kā arī virza savas likumdošanas iniciatīvas un ņem dalību dažāda līmeņa ES projektos.

Mūs atbalsta

Pievienojies!

Lai kļūtu par Latvijas Loģistikas Asociācijas biedru, vispirms nepieciešams pozitīvi atbildēt uz visiem zemāk uzskaitītajiem jautājumiem:

– esmu gatavs/gatava aktīvi piedalīties LLA aktivitātēs, pasākumos un projektos;
– varu veltīt darbībai LLA vismaz 4 stundas nedēļā;
– darbojoties LLA vienmēr domāšu, kā kaut ko var izdarīt, nevis kāpēc kaut ko nevar izdarīt!

Ja visas atbildes ir bijušas pozitīvas, tad tagad atliek aizpildīt zemāk pievienoto LLA Biedra kandidāta anketu, nosūtīt to mums uz e-pastu lla@lla.lv un gaidīt uzaicinājumu pārrunām ar asociācijas Valdi.

PIETEIKUMS