COMBINE mērķis ir palielināt kombinētā transporta īpatsvaru Baltijas jūras reģionā, lai padarītu transportu efektīvāku un videi draudzīgāku. Kombinētā transporta gadījumā preces tiek pārvietotas ar vilcienu, kuģi vai baržām, pirmo un pēdējo jūdzi pārvietojot pa autoceļiem pēc iespējas īsākos attālumos.

Tomēr šīs efektīvās un videi draudzīgās transporta shēmas īpatsvars Baltijas jūras reģionā joprojām ir neliels, jo transports ir teritoriāli izkaisīts, un ir saglabājušās autoceļu transporta tradīcijas.

COMBINE mērķis ir palielināt šo īpatsvaru, uzlabojot termināļu darbību un samazinot pēdējās jūdzes izmaksas, ieviešot jaunus risinājumus, piemēram,
PLATOON tehnoloģiju, garākus/smagākus kravas automobiļus, e-kravas automašīnas un LNG-kravas automašīnas.

Darbības laiks: 2019.gada janvāris – 2021.gada jūnijs
Projekta partneri: 14 partneri no BE, DE, DK, FI, LT, LV, PL, SE
Asociētie partneri: 14+ no BY, DE, DK, FI, LV, PL un SE
Projekta kopējais budžets: EUR 3.4 miljoni
Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums: EUR 2.6 miljoni
Latvijas Loģistikas Asociācijas kopīgais budžets: EUR 150 000
No tā – Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums: EUR 127 500

Sīkāka informācija: www.combine-project.com

APMĀCĪBU SEMINĀRS
PAR PREČU DEKLARĒŠANU, EKSPORTA UN REEKSPORTA KONTROLI

Rīga, 2019. gada 26. jūnijā

Latvijas Loģistikas Asociācija uzaicina uz bezmaksas apmācību semināru par a) preču deklarēšanu, eksporta un reeksporta kontroli, b) biznesa attīstīšanas iespējām Apvienotajos Arābu Emirātos un c) FoodNet starpnozaru klasteri.

Seminārs notiks 2019. gada 24. jūlijā no 10.00.līdz 16.30 Rīgā, viesnīcas Radisson Blue Rīdzene konferenču zālē Bastejs, adrese Reimersa ielā 1, Rīgā, LV-1050.
Pieteikšanās līdz 17.07.2019 . Pieteikumu brīvā formā lūdzam sūtīt uz lla@lla.lv norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, firmu/ organizāciju , ieņemamo amatu , tālruni un e-pasta adresi.
Papildus informācija: mob. 26110095, mob. 29203528

Semināra programma
1. Daļa. PAR PREČU DEKLARĒŠANU, EKSPORTA UN REEKSPORTA KONTROLI

10:00-12:30 Apmācību seminārs par preču deklarēšanu, eksporta un reeksporta kontroli.
Mērķis : sniegt komersantiem prezentāciju ar aktuālu informāciju par preču deklarēšanu, muitas procedūrām, eksporta un reeksporta kontroli, atbildēt uz dalībnieku jautājumiem
Lektors: Dainis Liepa, VID Muitas pārvaldes Tranzīta un eksporta kontroles daļas Eksporta kontroles nodaļas vadītājs

12:30-13:30 Pusdienu pārtraukums

2. Daļa. PRAKTISKIE PADOMI KOMERSANTIEM PAR APVIENOTAJIEM ARĀBU EMIRĀTIEM . SADARBĪBAS IEPĒJAS AR FOODNET KLASTERI

13:30-15:30. PĀRTIKAS EKSPORTS UZ APVIENOTAJIEM ARĀBU EMIRĀTIEM.
Mērķis : sniegt komersantiem prezentāciju ar aktuālu informāciju par biznesa vidi un kultūru, pārtikas izplatīšanas kanāliem, praktiskiem nosacījumiem, kas jāņem vērā, eksportējot uz AAE.
Lektors: Guna Miskarova, Baltic Business Centre Izpilddirektore ar 8 gadu praktisku pieredzi strādājot un dzīvojot Apvienotajos Arābu Emirātos.

15:30-16:30 SADARBĪBAS IESPĒJAS AR STARPNOZARU KLASTERI FOOD IN ECO NETWORK
Mērķi :
(1) sniegt informāciju par iespēju Latvijas pārstāvjiem iesaistīties ES starpnozaru klastera Food in Eco Network izveidē pārtikas preču eksporta veicināšanai ārpus ES (prioritārie mērķa tirgi – Ķīna, Tuvie Austrumi, Ziemeļamerika);
(2) iepazīstināt ar Food in Eco Network izstrādātajiem apmācību materiāliem (7 tēmas, prezentācijas un zināšanu pārbaudes moduļi), skat. pielikumu.

Prasība apmācību dalībniekiem:

Iepazīties ar Food in Eco Network apmācību un zināšanu pašnovērtēšanas materiāliem, kuri pieejami vietnē https://drive.google.com/open?id=15crf-PKC1UWbk1HWDNDZIptFLLfba0h4

Apmācību semināru Latvijas Loģistikas Asociācija organizē ES COSME „ Food in Eco Network – internationalization and global competitiveness of European SMEs in Food and Eco Logistics Sector”, Grant Agreement No. 783395, ietvaros.

Projekta mājas lapa: http://foodnet-project.eu/

Valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš; Gunta Rozentāle, biroja vadītāja, mob. tel. 26110095

Food in Eco Network apmācību materiāli

Projekta ietvaros ir sagatavoti apmācību materiāli par septiņām tēmām un trim mērķa tirgu reģioniem. Katrai tēmai ir sagatavota satura prezentācija ar audio ierakstu un interaktīvs eksāmens, lai lietotājs varētu pārbaudīt savas zināšanas.

Apmācību materiāli ir sagatavoti projektā iesaistīto piecu valstu dalībnieku valodās: angļu, franču, latviešu, poļu, rumāņu un spāņu valodā.

Interesentiem ir pieejami apmācību un zināšanu pārbaudes materiāli par šādām tēmām:
1. Globalizācijas un piegādes ķēdes vadība. Pamatjēdzieni par piegādes ķēdes pārvaldību tajā skaitā saistībā ar pārtikas produktu specifiku.
2. Izraudzīto mērķa tirgus valstu raksturojums. Ķīnas, ASV un Vidējio Austrumu tirgi, tajā skaitā būtiskāki valstu raksturojumi un SWOT rezultāti.
3. Internacionalizācijas juridiskie aspekti . Specifiska informācija par mērķa valstīm , t.sk reģistrācijas prasības, prasības ar transportēšanu saistītiem dokumentiem, kuri nepieciešami muitošanai un marķēšanai.
4. Sanitārās un fitosanitārās prasības pārtikas produktu eksportētājiem mērķa tirgus valstīs. Mērķa tirgu valstu raksturojumi, prasības dzīvnieku un augu izcelsmes produktiem. Iestādes, kuras atbild par kontroli.
5. Drošības nodrošināšana līgumslēdzējām pusēm. Ir izskaidrots, kā juridiski garantēt preču pārdošanas darījumu aizsardzību starptautiskajā tirdzniecības procesā, t.sk. slēdzot līgumus par preču starptautisko tirdzniecību, starpniecības līgumus, apdrošināšanu un pārvadājumu līgumus, kā arī Incoterms.
6. Transporta prasības un iespējas sasniegt tirgu. Informācija par galvenajiem loģistikas un starptautiskās tirdzniecības jēdzieniem, tajā skaitā, kā aizsargāt preces transportēšanas laikā. Tiek izskaidrotas dažādu transporta līdzekļu priekšrocības un trūkumi.
7. Sarunas: kā panākt labu pārdošanu starptautiskā līmenī.

Pamatjēdzieni, septiņu elementu modelis, kultūras atšķirības izvēlētajos tirgos, stereotipi, padomi sarunu vešanai, riski.

Vairāk par FoodNet projekta mājas lapā: http://foodnet-project.eu/

Laipni lūdzam Latvijas Loģistikas pasaulē!

Latvijas Loģistikas Asociācija (LLA) apvieno vadošos loģistikas, muitošanas, starptautiskās tirdzniecības uzņēmumus un individuālos speciālistus, kā arī minēto jomu izglītības un pētniecības iestādes.

LLA aktīvi veido uzņēmējdarbības vidi šajās nozarēs, kā arī virza savas likumdošanas iniciatīvas un ņem dalību dažāda līmeņa ES projektos.

Pievienojies!

Lai kļūtu par Latvijas Loģistikas Asociācijas biedru, vispirms nepieciešams pozitīvi atbildēt uz visiem zemāk uzskaitītajiem jautājumiem:

– esmu gatavs/gatava aktīvi piedalīties LLA aktivitātēs, pasākumos un projektos;
– varu veltīt darbībai LLA vismaz 4 stundas nedēļā;
– darbojoties LLA vienmēr domāšu, kā kaut ko var izdarīt, nevis kāpēc kaut ko nevar izdarīt!

Ja visas atbildes ir bijušas pozitīvas, tad tagad atliek aizpildīt zemāk pievienoto LLA Biedra kandidāta anketu, nosūtīt to mums uz e-pastu lla@lla.lv un gaidīt uzaicinājumu pārrunām ar asociācijas Valdi.

PIETEIKUMS