Izvēlne Aizvērt

Izmaiņas LLA valdes sastāvā

Izmaiņas asociācijas valdes sastāvā 

Saskaņā ar pēdējā Latvijas Loģistikas Asociācijas biedru kopsapulcē pieņemtajam lēmumam,

asociācijas valdes locekļu skaits tiek samazināts no 7 uz 5

Tāpat arī vairāki līdzšinējie asociācijas valdes locekļi (Paulis Dālbergs un Pēteris Krīvens) izlēma neturpināt šo pienākumu veikšanu, līdz ar to jaunais valdes sastāvs ir faktiski samazināts iepriekšējais.

Jaunā asociācijas valde

Jaunā Latvijas Loģistikas Asociācijas valde sastāv no sekojošiem pieciem valdes locekļiem:

Valdes priekšsēdētājs: Normunds Krūmiņš
Valdes locekle: Margarita Brikmane
Valdes loceklis: Egils Krātiņš
Valdes loceklis: Gints Caune
Valdes loceklis: Ainārs Gilis

Valdes locekļu pienākumi

Atbilstoši iepriekšējos asociācijas darbības gados nostiprinātajai tradīcijai, ievēlētie valdes locekļi sadalīja savas primārās specializācijas un atbildības jomas. Tajā skaitā, tika arī savstarpēji pārdalīti tie pienākumi, kurus iepriekš veica Paulis Dālbergs un Pēteris Krīvens. Līdz ar to:

Normunds Krūmiņš – asociācijas darba organizēšana un publiskā pārstāvība;
Margarita Brikmane – administratīvie un juridiskie jautājumi;
Egils Krātiņš – muitas un nodokļu jautājumi;
Gints Caune – akcīzes, noliktavu un terminālu jautājumi;
Ainārs Gilis – transporta un profesionālās kvalifikācijas jautājumi.