Izvēlne Aizvērt

Laipni lūdzam Latvijas Loģistikas pasaulē!

Latvijas Loģistikas Asociācija (LLA) apvieno vadošos loģistikas, muitošanas, starptautiskās tirdzniecības uzņēmumus, kuģniecības līnijas, ostu terminālus un individuālos speciālistus, kā arī minēto jomu izglītības un pētniecības iestādes.

LLA aktīvi veido uzņēmējdarbības vidi šajās nozarēs, apkopo labāko pasaules praksi, kā arī virza savas likumdošanas iniciatīvas un ņem dalību dažāda līmeņa ES projektos.

Asociācija pastāvīgi sadarbojas un piedalās kopīgos projektos ar partnerorganizācijām no Vācijas, Somijas, Dānijas, Polijas, Zviedrijas un citām valstīm.

Pievienojies mums!

Lai kļūtu par Latvijas Loģistikas Asociācijas biedru, vispirms nepieciešams pozitīvi atbildēt uz visiem zemāk uzskaitītajiem jautājumiem:

– esmu gatavs/gatava aktīvi piedalīties LLA aktivitātēs, pasākumos un projektos;
– varu veltīt darbībai LLA vismaz 2 stundas nedēļā;
– darbojoties LLA vienmēr domāšu, kā kaut ko var izdarīt, nevis kāpēc kaut ko nevar izdarīt!

Ja visas atbildes ir bijušas pozitīvas, tad tagad atliek aizpildīt zemāk pievienoto LLA Biedra kandidāta anketu, nosūtīt to mums uz e-pastu lla@lla.lv un gaidīt uzaicinājumu pārrunām ar asociācijas Valdi.

Projektu aktualitātes

COMBINE
 
COMBINE projekta mērķis, ko finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma,  ir palielināt kombinētā transporta īpatsvaru Baltijas jūras reģionā, lai padarītu transportu efektīvāku un videi draudzīgāku.   COMBINE projekts piedāvā visaptverošu pieeju, lai stiprinātu visus transporta ķēdes posmus: galveno posmu, termināļu operācijas un pēdējo jūdzi. Projekts veicinās ciešāku sadarbību politikas līmenī, stingru atbalstu kombinētajam transportam Baltijas jūras reģionā un stiprinās kombinētā transporta lomu transporta sistēmā. COMBINE projekts ir ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas transporta politikas jomā flagmanis.
 
COMBINE projekta vadošais partneris ir  Port of Hamburg Marketing (HHM), un tas tiek īstenots kopā ar 14 partneriem no Beļģijas, Dānijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas,  Polijas un Zviedrijas. Projekts sākās 2019.gada janvārī  un šobrīd ir noslēdzies. 

Latvijas Loģistikas Asociācijai šis projekts ir bijis ļoti sekmīgs, jo izdevās ne tikai sasniegt sākotnēji izvirzītos projekta mērķus (t.sk. izvērtēt piemērotākos tehnoloģiskos risinājumus kombinēto pārvadājumu ieviešanai Latvijā; veikt starptautisku kombinēto pārvadājumu pilotprojektu, lai praktiski apzinātu šaurās vietas gan no likumdošanas, gan tehniskā un ekonomiskā viedokļa; apzināt iespējamos kombinēto pārvadājumu veicināšanas instrumentus), bet, pats galvenais – faktiski iedarbināt praksē kombinētos pārvadājumus (autotransports + dzelzceļš; sīkāk šeit)! Tas izdevās, pateicoties ilgstošam un konstruktīvam dialogam ar Satiksmes Ministriju, LatRailNet un nozares spēlētājiem. Paldies visiem par atdevi un profesionālu darbu!
 
Sīkāka informācija par COMBINE projektu atrodama http://www.combine-project.com/

Sīkāka informācija par COMBINE projekta rezultātiem Latvijā atrodama https://combine.lv/

Latvijas Loģistikas Asociācija

Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā

18-00-A01612-000022

Latvijas Loģistikas Asociācija ir uzsākusi projekta nr. 18-00-A01612-000022 realizāciju Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Sazinies ar mums vai nāc ciemos